Neden Erken Yaşta Yabancı Dil? : Çevresel Açıdan İncelenmesi

Psikolog Simge Tekin, TAD Preschool, Mavişehir, Ekim 2016

   Erken yaşta edinilen ikinci dilin biyolojik olduğu kadar çevresel etkileri de vardır. Öncelikle, çocuğun anadili dışında başka bir dili de kullanabiliyor olması insanlarla daha kolay iletişim kurabilmesini sağlar. İleriki yıllarda birçok insan gibi yeni bir dil öğrenmek için zorlanması gerekmez ve bu çocuk için büyük bir zaman kazanımıdır. Öte yandan çocuk erken yaşta öğrendiği ikinci dil sayesinde farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalar. Bu da çocuğun başka kültürleri anlamaya yönelik zihnini açar ve diğer ülkedeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur. Avrupada uygulanan bir takım erken yaşta yabancı dil öğrenimi çalışmalarında çocuğun edindiği ikinci bir dilin gelecekteki eğitim ve öğretimi için oldukça geniş bir dilsel yelpaze kazandırdığı ve gelecekteki kariyer olasılıklarını çeşitlendirdiği saptanmıştır. Ayrıca, ikinci dil ediniminin çocukta kendini daha rahat ifade edebilme, dolayısıyla kendine güveninde artış gibi etkileri olduğu bilinmektedir.

 

   Erken yaşta ikinci dil öğretiminin uygulanması tartışıldığında en başarılı yöntemin şarkı, şiir ve tekerlemelerle oyun içerisinde öğretimin olduğu saptanmıştır. Yabancı dil öğretimiyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanları, dil öğretimi sırasında kullanılan metinleri incelemişlerdir. Bu metinler içerisinde bazı anahtar kelimeler tespit etmiş ve bu kelimelerin çoğunlukla çocuk şiirlerinde, şarkılarında ve ninnilerinde geçen kelimeler olduğunu farketmişlerdir. Bikçentayev 2002 yılında yayımlanan bir çalışmasında “Çocukluk; oyun, masal, şarkı, hikaye, şiir, eğlence değil midir?” diyerek okul öncesi dönemde en etkili öğretimin oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle gerçekleştirildiğine değinmiştir (Bikçentayev, 2002). Dolayısıyla okul öncesi dönemde yetişkinlikten farklı olarak ikinci dil öğretimi çok daha eğlenceli ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilmelidir.

 

REFERANSLAR

Anşin, S. Çocuklarda Yabancı Dil Öğretimi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 9-20.

Carter, R. (2003). Beyin Kitabı (Vol. 1). Alfa.

Santrock, J. W. (2013). Life-Span Development. McGraw-Hill International Edition.